Danneris El-teknik

Varmegenvinding

Hos Danneris EL-Teknik tilbyder vi forskellige løsninger for varmegenvinding og ventilationsanlæg.

Varmegenvinding sparer penge og varme

Med Danneris EL-Teknik som samarbejdspartner, er du sikker på at få et anlæg der lever op til den danske lovgivning og den bedste energieffektivitet på markedet. Hvis dit hus er godt isoleret, er et ventilationsanlæg med varmegenvinding en rigtig god investering. Varmegenvinding i et hus er en smart måde at spare energi og reducere udgifterne til opvarmning. Det er et system, der giver mulighed for at genanvende varmen fra andre værelser i huset, der normalt sendes ud af huset, og bruge den til at opvarme resten af huset i huset. Ved at installere ventilationsanlæg med varmegenvinding i dit hus, kan du spare en del på din varmeregning, da det reducerer mængden af energi, der kræves for at opvarme dit hus. Det kan også hjælpe med at forbedre luftkvaliteten i dit hus ved at filtrere luften i huset.

Varmegenvinding giver bedre indeklima

Hvis du får installeret et ventilationsanlæg med varmegenvinding i din bolig, får du et bedre indeklima, da den varme og urene luft suges ud og bliver erstattet af en ren og frisk varm luft.

Fordele ved varmegenvinding

Du får et meget sundere indeklima, da luftfugtigheden i huset bliver formindsket, samt støv og andre partikler på denne måde reduceres. Den lavere luftfugtighed medfører også en mindre risiko for skimmelsvamp, hvilket både hjælper dit helbred og sikrer huset bedre.

Anlægget kan også hjælpe med at filtrere pollen og bilos væk fra den luft der trækkes ind i huset, hvilket er en stor fordel for allergikere. Derudover kan nedbringe mængden af støvmider, da de ikke kan overleve i den lavere luftfugtighed.

I kraft af, at ventilationsanlægget står for at trække ny og frisk luft ind i huset, kan du dermed undgå at skulle åbne vinduer for at lufte ud. Dermed er det ikke nødvendigt for dig at lukke en masse varme ud af huset om vinteren, hvor dette vil være mest aktuelt.

Et ventilationsanlæg med varmegenvinding kan være med til at øge din boligs værdi. Det skyldes, at den forbedring, som anlægget medfører kan være med til at give dit hus et bedre energimærke og dermed både spare dig penge og sikre en højere boligværdi.

Renere luft

Du kan få et bedre indeklima, da anlægget filtrerer den luft der kommer ind i huset for bl.a. Pollen og sodpartikler. Er der nogen i husstanden med allergi kan de få en stor fordel i at have sådan et anlæg. Anlægget kan også formindske allergifremkaldende elementer i luften. Læs mere

SPARENERGI.dk

Spar varme og penge

Et nyt varmegenvindingsanlæg kan genbruge op imod 80-85 % af varmen i huset. Det fungerer ved, at varmeenergien føres over i den luft, der suges ud af huset, til den friske, kølige luft, som blæses ind i huset udefra. Det kan give store besparelser på varmeregningen. Læs mere

byggeriogenergi.dk

Kontakt os for et gratis og uforpligtende tilbud     Kontakt

Kontakt os for et gratis og uforpligtende tilbud

Kontakt

Varmegenvinding kræver den rette plads, men har markante fordele

På trods af, at installation af en ventilationsanlæg med varmegenvinding kan være en stor investering, vil den over en relativt kort årrække være tjent hjem igen. At få installeret et varmegenvindingsanlæg kræver, at der er plads på loftet. Der skal være plads til de rør der kommer til at udgøre en stor del af anlægget. Der skal være plads til, at der kan lægges rør som kan strække sig til rummene i huset. Disse rør skal bruges til udsugning og indblæsning af luft rundt i huset. Dermed kan du få en optimal luftudskiftning i hele huset, så du både får en bedre luftkvalitet og udnytter varmen i hele huset. Det er en relativt stor opgave at få installeret et varmegenvindingsanlæg og prisen kommer an på om det skal installeres i et nybyggeri eller et færdigbygget hus. Når det endelig er installeret vil det dog have en markant effekt på din varmeregning. Hos Danneris El-teknik bruger vi kun de bedste produkter med en høj energieffektivitet. Man skal sikre sig, hvis man vil slippe for eventuelle synlige rør, at der er plads på loftet. Hvis der ikke er plads på loftet kan rørene godt placeres i selve huset. De kan derefter gemmes væk i rørkasser, så selve rørene ikke er synlige. For at du kan opnå den fulde effekt af et ventilationsanlæg med varmegenvinding, skal huset være ordentligt isoleret og tæt. Anlægget er oftest opbygget ved, at der er en central enhed på loftet. Denne enhed står for at omdele luften i hele huset, så der er en konstant udskiftning af luften. Derfor skal rørene være godt isolerede, så der ikke opstår varmetab.

Spar penge på din varmeregning

Send varmen rundt i hele huset og spar dermed en masse penge på at varme huset op. Det er en investering der hurtigt kan tjene sig selv hjem igen og kan hjælpe din økonomi i takt med priserne på energi stiger.

At få installeret et varmegenvindingsanlæg kan hurtigt tjene sig selv hjem igen

Vi bruger kun de bedste produkter på markedet med høj energieffektivitet og af godkendte leverandører i Danmark. Derfor kan du være sikker på, at vi er en seriøs og sikker samarbejdspartner når du skal have installeret et venlationsanlæg med varmegenvinding. I takt med at energipriserne stiger, kan du ved at få et varmegenvindingsanlæg hurtigere tjene den investering hjem igen. Det er meget billigere at genbruge den varme der allerede er i huset, end at være nødt til at producere ny varme. Selvom et varmegenvindingsanlæg bruger omkring 30-40 W om året, så kan du forvente en meget større besparelse på varmeregningen, end det tillæg der kommer på elregningen.

God og kompetent rådgivning Med sikkerheden i højsædet Skræddersyede løsninger

Du er altid velkommen til at kontakte Danneris El-teknik omkring rådgivning og installation af et varmegenvindingsanlæg. Vi går meget op i energirigtige og klimavenlige løsninger, så vi kan spare på energien og formindske CO2 udledningen. Vi tager gerne ud og ser på dit hus eller byggeprojekt og giver vores vurdering af hvor stor en effekt du kan se frem til. Vi giver selvfølgelig også et uforpligtende tilbud. Vi arbejder specielt i områderne omkring Jammerbugten, Blokhus, Løkken, Brønderslev og Hjørring.